Despre noi

Interalia Insurance Broker S.R.L. este o societate autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor prin Decizia de autorizare 651 din 09.08.2010, înregistrată în Registrul Comerţului sub numărul de J40/ 5303/ 21.05.2010, Cod unic ONRC: 26965960/ 25.05.2010, Capital social subscris şi vărsat: 150.000 lei.

Misiunea noastră este de a pune la dispoziţia clienţilor cele mai bune servicii şi programe din domeniul asigurărilor, oferindu-le protecţia financiară de care au nevoie. Parteneriatul cu clienţii noştri este unul de lungă durată, clădit pe respect, profesionalism şi încredere.

Ȋn acest sens, avem încheiată o poliţă de asigurare de Răspundere Profesională a Brokerului de Asigurare, în limita sumei de 1.250.000 eur /eveniment şi 1.850.000 eur /an, fără franşiză.

Valorile noastre sunt: 

 • corectitudinea şi transparenţa în relaţiile cu partenerii,
 • întelegerea nevoilor clienţilor, oferind pe baza acestora o analiză comparativă a caracteristicilor și avantajelor produselor, care să îi ajute în alegerea informată a asigurării potrivite.

Colaborarea cu Interalia Insurance Broker asigură transferul de know-how și expertiză de la Broker către clientul asigurat, devenit astfel Partener.

Serviciile noastre de consultanţă în asigurări sunt accesibile la sediul nostru din Bulevardul Unirii, Nr. 72, Bl. J3C, Tronson II, Et. 10, Modulul 1001, Sector 3, Bucuresti, prin intermediul personalului propriu sau prin intermediul asistenţilor noştrii în brokeraj autorizaţi, precum şi online pe site-ul www.interalia.ro.

Asigurări persoane fizice și juridice

Asigurări de viaţă
 • Asigurări de viaţă cu/sau fără capitalizarea banilor investiţi
 • Planuri de investiţii – asigurări unit-linked
Asigurări de sănătate
 • Intervenții chirurgicale ca urmare a unui accident şi/sau a unei îmbolnăviri în România sau în străinătate
Asigurări medicale de călătorie – Travel
 • Asigurări individuale de călătorie în străinătate
 • Asigurări de călătorie/muncă în străinătate pentru grupuri (tip blanket)
Asigurări de locuinţă
 • Asigurare facultativă de locuinţă
 • Asigurare obligatorie PAD
Asigurări auto
 • RCA individual sau parcuri auto
 • Casco individual sau parcuri auto
Asigurări de răspundere
 • Asigurare de răspundere civilă generală
 • Asigurare de răspundere a chiriaşului faţă de proprietar
 • Asigurare de răspundere a proprietarului faţă de chiriaş
 • Asigurare de răspundere civilă a angajatorului faţă de angajaţi
 • Asigurare de răspundere a producătorului
 • Asigurare de răspundere civilă profesională
 • Asigurarea răspunderii juridice a administratorilor şi directorilor societăţilor comerciale (D&O Liability)
Asigurări generale de bunuri imobile şi mobile şi a celor în construcţie
 • Asigurări de bunuri
 • Asigurarea echipamentelor electronice
 • Asigurarea valorilor
 • Asigurări privind întreruperea activităţii, pierdere de profit
 • Asigurări de construcţii – montaj
Asigurări de garanţii şi credite
 • Asigurări de garanţii
 • Asigurarea de neplată a creditelor comerciale
Asigurări speciale pentru persoane juridice
 • Asigurări Cargo
 • Asigurări CMR
 • Asigurări Agricole
 • Asigurări Maritime
Alte asigurări
 • Asigurarea contra evicţiunii dreptului de proprietate (Title Insurance)