Asigurări persoane juridice

Asigurări Generale de Bunuri Imobile si Mobile, celor în Construcţie şi Răspunderea Civilă Legată De Bunuri

 • Asigurările de Bunuri – pentru clădiri şi pentru bunuri mobile – acoperă riscurile de incendiu, trăsnet, explozie, cădere de corpuri, furt prin efracţie şi / sau tâlhărie, greve şi tulburări civile, contra riscurilor de inundaţie, cutremur şi alte fenomene naturale, daune provocate de inundaţiile de la apa de conductă, bunuri casabile, atât pentru clădiri cât şi pentru conţinut (echipamente, mijloace fixe, obiecte de inventar, stocuri).
 • Asigurarea de răspundere a chiriaşului faţă de proprietar acoperă prejudiciile aduse proprietarului clădirii închiriate, provocate neintenţionat de chiriaş, daune materiale sau vătămări corporale.
 • Asigurarea de răspundere a proprietarului faţă de chiriaş acoperă prejudiciile aduse neintenţionat chiriaşului, daune materiale sau vătămări corporale.
 • Asigurarea echipamentelor electronice – bunurile mobile constând în echipamente electronice pot fi asigurate atât în cadrul asigurării de bunuri cât şi separat în cadrul acestei poliţe speciale. Este recomandată să fie încheiată o poliţă separată pentru reţele de comunicaţii, calculatoare, routere, servere şi alte echipamente electronice, fixe sau mobile.
 • Asigurarea valorilor pentru bani, aur, argint, bijuterii şi alte obiecte cu valoare deosebită.
 • Asigurările privind întreruperea activităţii, pierdere de profit şi acoperirea cheltuielilor suplimentare – acoperă pierderea de profit pe perioada refacerii bunurilor afectate, ca urmare a producerii unui eveniment acoperit prin poliţa de bunuri. Aceasta poliţă poate acoperi de asemenea cheltuielile suplimentare pentru limitarea pierderilor, efectuate cu îndepărtarea resturilor, plata pompierilor în caz de incendiu precum şi cheltuielile angajate cu un consultant extern pentru stabilirea valorii pagubei.
 • Asigurările de construcţii – montaj şi răspunderea constructorului/montorului sunt necesare antreprenorului / beneficiarului unei clădiri pentru asigurarea şantierului până la finalizarea lucrărilor, în caz de construcţii noi, consolidare structuri existente, montaj de echipamente, instalaţii, etc., acoperind riscurile naturale, incendiu, riscuri de şantier, precum şi asigurarea materialelor folosite în cadrul lucrărilor. Această poliţă cuprinde de obicei şi acoperirea riscurilor specifice de răspundere civilă faţă de terţi, în vederea acoperirii sumelor datorate în caz de distrugere sau avariere a unor terţe clădiri învecinate, precum şi daunele materiale şi vătămarea corporală / decesul unor persoane aflate în perimetrul şantierului.

Asigurări de Garanţii şi Credite Comerciale pentru beneficiarii contractelor de lucrări publice sau de prestări servicii

 • Asigurările de Garanţii
  • Garanţii pentru participare la licitații (Bid Bonds)
  • Garanţii de returnare a avansului (Advance Payment Bonds)
  • Garanţii de bună execuţie (Performance Bonds)
  • Garanţii de mentenanţă (Maintenance Bonds)

Beneficiile asigurării:

 • Reprezintă o garanţie condiţionată alternativă la scrisoarea de garanţie bancară ce este una necondiţionată;
 • Creşte lichiditatea generală a beneficiarului în comparaţie cu alte modalităţi de garantare a lucrărilor;
 • Nu impactează asupra situaţiei financiare (bilanţ) a beneficiarului, spre deosebire de scrisoarea de garanţie bancară.

Asigurarea de neplată a creditelor comerciale

 • acoperă, în relaţia business to business, riscurile de neîncasare pentru contractele de vânzare cu plata la termen.

Beneficiile asigurării:

 • Protejarea financiară a afacerii împotriva pierderilor;
 • Creşterea afacerii prin protejarea cash-flow-ului;
 • Accesul la surse de finanţare.

Asigurări Agricole

 • Asigurările agricole acoperă daunele pentru culturile de cereale, culturile de legume şi cartofi, plantele medicinale şi aromatice, culturile furajere, rodul viilor, pomilor fructiferi; animalele de companie; animalele de producţie; păsările; serele şi culturile din sere.

Asigurări Cargo și CMR și Răspunderile civile aferente

 • Asigurările CARGO acoperă, pentru proprietarul mărfurilor transportate, pierderea sau distrugerea mărfurilor (produse, echipamente, materii prime) transportate de către asigurat cu mijloace de transport proprii sau ale terţelor persoane pe căi rutiere, feroviare, pe mare sau pe cale aeriană precum şi acoperirea răspunderii civile. Asigurarea se poate încheia fie pentru fiecare transport în parte, fie sub forma unei poliţe tranzit pentru valoarea totală estimată a produselor transportate într-o anumită perioadă.
 • Asigurarea CMR este asigurarea de răspundere a transportatorului cu statut de cărăuş ce efectuează transporturi de mărfuri cu vehicule pentru mărfurile transportate în trafic intern si internaţional pe şosele.
 • Asigurarea vehiculelor feroviare acoperă daune produse din accidente, exploatarea acestor vehicule, cât şi asigurarea de răspundere a operatorului feroviar pentru mărfurile transportate, călători sau terţe persoane cu vehicule feroviare.
 • Asigurarea de răspundere civilă pentru utilizarea aeronavelor, inclusiv răspunderea transportatorului aerian.

Asigurări Maritime

 • Asigurările maritime sunt asigurările vaselor maritime, lacustre şi fluviale, comerciale, de pescuit şi a altor ambarcaţiuni, instalaţii şi utilajelor plutitoare asimilate navelor, a mărfurilor, navlului, persoanelor aflate la bord, precum şi asigurarea de răspundere civilă pentru utilizarea vaselor maritime, lacustre şi fluviale, inclusiv răspunderea transportatorului, pentru pierderi materiale sau vătămări corporale.

Asigurări persoane fizice și juridice

Asigurări de viaţă
 • Asigurări de viaţă cu/sau fără capitalizarea banilor investiţi
 • Planuri de investiţii – asigurări unit-linked
Asigurări de sănătate
 • Intervenții chirurgicale ca urmare a unui accident şi/sau a unei îmbolnăviri în România sau în străinătate
Asigurări medicale de călătorie – Travel
 • Asigurare individuală de călătorie în străinătate
 • Asigurare de călătorie/muncă în străinătate pentru grupuri (tip blanket)
Asigurări de locuinţă
 • Asigurare facultativă de locuinţă
 • Asigurare obligatorie PAD
Asigurări auto
 • RCA individual sau parcuri auto
 • Casco individual sau parcuri auto
Asigurări de răspundere
 • Asigurare de răspundere civilă generală
 • Asigurare de răspundere a chiriaşului faţă de proprietar
 • Asigurare de răspundere a proprietarului faţă de chiriaş
 • Asigurare de răspundere civilă a angajatorului faţă de angajaţi
 • Asigurare de răspundere a producătorului
 • Asigurare de răspundere civilă profesională
 • Asigurarea răspunderii juridice a administratorilor şi directorilor societăţilor comerciale (D&O Liability)
Asigurări generale de bunuri imobile şi mobile şi a celor în construcţie
 • Asigurarea de bunuri
 • Asigurarea echipamentelor electronice
 • Asigurarea valorilor
 • Asigurarea privind întreruperea activităţii, pierdere de profit
 • Asigurarea de construcţii – montaj
Asigurări de garanţii şi credite
 • Asigurări de garanţii
 • Asigurarea de neplată a creditelor comerciale
Asigurări speciale pentru persoane juridice
 • Asigurări Cargo
 • Asigurări CMR
 • Asigurări Agricole
 • Asigurări Maritime
Alte asigurări
 • Asigurarea contra evicţiunii dreptului de proprietate (Title Insurance)