Asigurări de răspundere

 • Asigurările de răspunderi civile generale acoperă cheltuielile aferente daunelor materiale sau vătamărilor corporale produse terţilor de către asigurat sau cele produse în incinta administrată de societate, inclusiv cheltuieli de judecată pe care asiguratul ar trebui să le suporte în procesul civil şi cheltuieli de salvare şi limitare a pagubelor la bunurile aparţinând terţilor.
 • Asigurarea de răspundere civilă a angajatorului faţă de angajaţi care acoperă cheltuielile aferente daunelor materiale sau vătămărilor corporale produse angajaţilor de către angajator în cadrul exercitării profesiei.
 • Asigurarea de răspundere a producătorului faţă de pagube materiale sau vătămări corporale produse unui terţ ca o consecinţă a comercializării sau producerii unui produs defectuos, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti.
 • Asigurări de răspundere civilă profesională care acoperă răspunderea profesională a avocaţilor, arhitecţilor, constructorilor, personalului medical, contabililor autorizaţi, auditorilor şi altor prestatori de servicii, pentru pagubele ce pot fi provocate de serviciile acordate.
 • Asigurarea Răspunderii Juridice a Administratorilor şi Directorilor Societăţilor Comerciale (D&O Liability)

Asigurări persoane fizice și juridice

Asigurări de viaţă
 • Asigurări de viaţă cu/sau fără capitalizarea banilor investiţi
 • Planuri de investiţii – asigurări unit-linked
Asigurări de sănătate
 • Intervenții chirurgicale ca urmare a unui accident şi/sau a unei îmbolnăviri în România sau în străinătate
Asigurări medicale de călătorie – Travel
 • Asigurare individuală de călătorie în străinătate
 • Asigurare de călătorie/muncă în străinătate pentru grupuri (tip blanket)
Asigurări de locuinţă
 • Asigurare facultativă de locuinţă
 • Asigurare obligatorie PAD
Asigurări auto
 • RCA individual sau parcuri auto
 • Casco individual sau parcuri auto
Asigurări de răspundere
 • Asigurare de răspundere civilă generală
 • Asigurare de răspundere a chiriaşului faţă de proprietar
 • Asigurare de răspundere a proprietarului faţă de chiriaş
 • Asigurare de răspundere civilă a angajatorului faţă de angajaţi
 • Asigurare de răspundere a producătorului
 • Asigurare de răspundere civilă profesională
 • Asigurarea răspunderii juridice a administratorilor şi directorilor societăţilor comerciale (D&O Liability)
Asigurări generale de bunuri imobile şi mobile şi a celor în construcţie
 • Asigurarea de bunuri
 • Asigurarea echipamentelor electronice
 • Asigurarea valorilor
 • Asigurarea privind întreruperea activităţii, pierdere de profit
 • Asigurarea de construcţii – montaj
Asigurări de garanţii şi credite
 • Asigurări de garanţii
 • Asigurarea de neplată a creditelor comerciale
Asigurări speciale pentru persoane juridice
 • Asigurări Cargo
 • Asigurări CMR
 • Asigurări Agricole
 • Asigurări Maritime
Alte asigurări
 • Asigurarea contra evicţiunii dreptului de proprietate (Title Insurance)