Asigurări de viață

Asigurări de viaţă cu/sau fără capitalizarea banilor investiţi

Avantaje: 

 • Protecţie: În cazul în care contractaţi un credit bancar, i se poate asocia şi o asigurare de viaţă. Această asigurare poate funcţiona ca o garanţie financiară, iar soldul creditului, în cazul producerii evenimentului nedorit, va fi acoperit prin asigurare, familia beneficiarului asigurării fiind acoperită prin acest avantaj financiar.  
 • Beneficiarul poliței unei asigurări de viaţă „cu acoperire suplimentară pentru invaliditate” (incapacitate de muncă) poate primi o despăgubire şi dacă persoana asigurată este afectată de invaliditate sau boală. Acoperirea poate fi acordată pentru diferite tipuri de incapacitate de muncă.  Ȋn anumite condiţii, beneficiarul poate folosi acest produs şi ca pe o garanție financiară pentru rambursarea creditului bancar în caz de invalidate parţială/totală, pe termen limitat sau pentru restul perioadei de creditare.  
 • Protecţie + Economisire: Alte produse de asigurare de viață conțin un element de economisire ce se adaugă  elementului de acoperire a riscurilor, iar la scadența poliței, adică la termenul convenit,  beneficiarul (care poate fi chiar persoana asigurată) va primi beneficiul de maturitate, determinat anterior la semnarea contractului de asigurare  și/sau acest beneficiu poate reprezenta o sursă de venit suplimentar lunar după împlinirea unei anumite vârste. Aşadar beneficiarul poliței de asigurare „cu componentă de economisire” va primi:  fie o sumă stabilită în contractul de asigurare ca sumă asigurată în caz de deces al persoanei asigurate precum şi o parte din beneficiile realizate din invesţiile realizate pe durata contractului; fie o sumă/beneficiu la scadenţă sau în rate, definită şi garantată de asigurator, plus o parte din investiţiile realizate pe durata contractului, în cazul supravieţuirii. 

Planuri de investiţii –asigurări cu posibilitatea de investire de tip unit-linked

 • Protecţie + Investiţie: Polița de tip unit-linked oferă Beneficiarilor atât o asigurare de viață pe termen limitat, cât și opțiunea de a investi în instrumente precum acțiuni, obligațiuni sau fonduri mutuale, iar riscul investiției este atribuit clientului, în funcţie de marja de risc pe care doreşte să şi-o asume, singura constantă fiind suma asigurată în caz de deces al persoanei asigurate. 

Ȋn completarea produselor de asigurare de viaţă, Asiguratorii completează oferta produselor de Protecţie sau Protecţie + Economisire (Investiţie) cu diferite acoperiri suplimentare care sunt ataşate poliţelor de bază, la un cost mai mic pentru asigurat decât în cazul achiziţionării separate. Aceste acoperiri suplimentare pot fi, de exemplu: 

 • Intervenții chirurgicale din orice cauză, sau doar intervenții chirurgicale cauzate de un accident;
 • Spitalizare din orice cauză sau doar cheltuieli medicale cauzate de un accident;
 • Cheltuieli medicale din orice cauză, inclusiv  accident, sau doar cheltuieli medicale cauzate de un accident;
 • Incapacitate temporară de muncă, ca urmare a unui accident;
 • Incapacitate temporară de muncă, din orice cauză;
 • Fracturi produse ca urmare directă a unui accident;
 • Arsuri produse ca urmare directă a unui accident;
 • Boli grave –boli cronice pentru care tratamentul este necesar în România sau străinătate;
 • Exonerarea (=eliberarea totală sau parţială) de la plata primelor de asigurare, ca urmare a unei invalidități.

Asigurări persoane fizice și juridice

Asigurări de viaţă
 • Asigurări de viaţă cu/sau fără capitalizarea banilor investiţi
 • Planuri de investiţii – asigurări unit-linked
Asigurări de sănătate
 • Intervenții chirurgicale ca urmare a unui accident şi/sau a unei îmbolnăviri în România sau în străinătate
Asigurări medicale de călătorie – Travel
 • Asigurare individuală de călătorie în străinătate
 • Asigurare de călătorie/muncă în străinătate pentru grupuri (tip blanket)
Asigurări de locuinţă
 • Asigurare facultativă de locuinţă
 • Asigurare obligatorie PAD
Asigurări auto
 • RCA individual sau parcuri auto
 • Casco individual sau parcuri auto
Asigurări de răspundere
 • Asigurare de răspundere civilă generală
 • Asigurare de răspundere a chiriaşului faţă de proprietar
 • Asigurare de răspundere a proprietarului faţă de chiriaş
 • Asigurare de răspundere civilă a angajatorului faţă de angajaţi
 • Asigurare de răspundere a producătorului
 • Asigurare de răspundere civilă profesională
 • Asigurarea răspunderii juridice a administratorilor şi directorilor societăţilor comerciale (D&O Liability)
Asigurări generale de bunuri imobile şi mobile şi a celor în construcţie
 • Asigurarea de bunuri
 • Asigurarea echipamentelor electronice
 • Asigurarea valorilor
 • Asigurarea privind întreruperea activităţii, pierdere de profit
 • Asigurarea de construcţii – montaj
Asigurări de garanţii şi credite
 • Asigurări de garanţii
 • Asigurarea de neplată a creditelor comerciale
Asigurări speciale pentru persoane juridice
 • Asigurări Cargo
 • Asigurări CMR
 • Asigurări Agricole
 • Asigurări Maritime
Alte asigurări
 • Asigurarea contra evicţiunii dreptului de proprietate (Title Insurance)