Asigurări de călătorie

Asigurarea medicală de călătorie – Travel – se adresează persoanelor cu reşedinţa permanentă în România, care călătoresc în străinatate, în interes personal sau de serviciu. 

Riscuri asigurate:

 • Îmbolnăvirea;
 • Vătămarea corporală;
 • Decesul asiguratului.

Se despăgubesc cheltuielile de spitalizare, tratament ambulatoriu, transport cu serviciile de salvare, de repatriere în caz de deces.

Acoperirile suplimentare includ:

 • Practicarea sporturilor, anularea călătoriei, inclusiv a biletelor de avion şi asistenţă rutieră de urgenţă, tractarea vehiculului avariat până la cel mai apropiat service în timpul călătoriei, pierderea/furtul bagajului, răspundere civilă faţă de terţi

Contractul de asigurare se încheie numai înainte de începerea călătoriei în străinătate şi nu este valabil pe teritoriul României.

Asigurări persoane fizice și juridice

Asigurări de viaţă
 • Asigurări de viaţă cu/sau fără capitalizarea banilor investiţi
 • Planuri de investiţii – asigurări unit-linked
Asigurări de sănătate
 • Intervenții chirurgicale ca urmare a unui accident şi/sau a unei îmbolnăviri în România sau în străinătate
Asigurări medicale de călătorie – Travel
 • Asigurare individuală de călătorie în străinătate
 • Asigurare de călătorie/muncă în străinătate pentru grupuri (tip blanket)
Asigurări de locuinţă
 • Asigurare facultativă de locuinţă
 • Asigurare obligatorie PAD
Asigurări auto
 • RCA individual sau parcuri auto
 • Casco individual sau parcuri auto
Asigurări de răspundere
 • Asigurare de răspundere civilă generală
 • Asigurare de răspundere a chiriaşului faţă de proprietar
 • Asigurare de răspundere a proprietarului faţă de chiriaş
 • Asigurare de răspundere civilă a angajatorului faţă de angajaţi
 • Asigurare de răspundere a producătorului
 • Asigurare de răspundere civilă profesională
 • Asigurarea răspunderii juridice a administratorilor şi directorilor societăţilor comerciale (D&O Liability)
Asigurări generale de bunuri imobile şi mobile şi a celor în construcţie
 • Asigurarea de bunuri
 • Asigurarea echipamentelor electronice
 • Asigurarea valorilor
 • Asigurarea privind întreruperea activităţii, pierdere de profit
 • Asigurarea de construcţii – montaj
Asigurări de garanţii şi credite
 • Asigurări de garanţii
 • Asigurarea de neplată a creditelor comerciale
Asigurări speciale pentru persoane juridice
 • Asigurări Cargo
 • Asigurări CMR
 • Asigurări Agricole
 • Asigurări Maritime
Alte asigurări
 • Asigurarea contra evicţiunii dreptului de proprietate (Title Insurance)