Asigurări de locuință

Obiectul asigurărilor:

Clădiri şi alte construcţii, cu destinaţie de locuinţă, aparţinând persoanelor fizice sau juridice şi conţinutul acestora (mijloace fixe, obiecte de inventar, stocuri, materii prime şi auxiliare), suma asigurată fiind valoarea declarată de client şi agreată de către societatea de asigurare.

Riscuri asigurate:

 • Incendiu;
 • Trăsnet;
 • Explozie;
 • Ploaie torenţială, grindină, furtună, uragan;
 • Inundaţie;
 • Cutremur de pământ;
 • Prăbuşire sau alunecare de teren;
 • Greutatea stratului de zăpadă sau de gheaţă;
 • Avalanşe de zăpadă;
 • Cădere de corpuri pe clădiri sau alte construcţii;
 • Pagube produse conţinutului ca urmare a furtului prin efracţie şi/sau actelor de tâlharie, precum şi urmările distructive ale acestor acte asupra clădirilor.

Alte acoperiri posibile:

 • Infiltraţii de apă şi inundaţii accidentale;
 • Distrugeri produse cu prilejul furtului prin efracţie;
 • Avarii accidentale la instalaţiile şi echipamentele ce deservesc clădirea;
 • Bunuri casabile;
 • Vandalism;
 • Costuri profesionale;
 • Daune produse de scurgeri ale sistemelor sprinkler;
 • Cheltuieli cu stingerea incendiilor;
 • Cheltuieli de îndepartare a resturilor provenite de la bunul afectat;
 • Pagubele produse ca urmare a impactului produs de vehicule ;
 • Boom sonic;
 • Cheltuielile privind demolarea, demontarea sau mutarea în alt loc a clădirii;
 • Accidente persoane;
 • Răspundere civilă faţă de terţi.

Asigurările facultative a locuinţei sunt complementare asigurării obligatorii a locuintei PAD – Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale care acoperă daunele produse de inundații, cutremure sau alunecări de teren asupra locuințelor. Prin PAD sunt acoperite daunele produse construcţiilor cu destinaţia de locuinţă de oricare din formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al producerii riscurilor asigurate.

Asigurări persoane fizice și juridice

Asigurări de viaţă
 • Asigurări de viaţă cu/sau fără capitalizarea banilor investiţi
 • Planuri de investiţii – asigurări unit-linked
Asigurări de sănătate
 • Intervenții chirurgicale ca urmare a unui accident şi/sau a unei îmbolnăviri în România sau în străinătate
Asigurări medicale de călătorie – Travel
 • Asigurare individuală de călătorie în străinătate
 • Asigurare de călătorie/muncă în străinătate pentru grupuri (tip blanket)
Asigurări de locuinţă
 • Asigurare facultativă de locuinţă
 • Asigurare obligatorie PAD
Asigurări auto
 • RCA individual sau parcuri auto
 • Casco individual sau parcuri auto
Asigurări de răspundere
 • Asigurare de răspundere civilă generală
 • Asigurare de răspundere a chiriaşului faţă de proprietar
 • Asigurare de răspundere a proprietarului faţă de chiriaş
 • Asigurare de răspundere civilă a angajatorului faţă de angajaţi
 • Asigurare de răspundere a producătorului
 • Asigurare de răspundere civilă profesională
 • Asigurarea răspunderii juridice a administratorilor şi directorilor societăţilor comerciale (D&O Liability)
Asigurări generale de bunuri imobile şi mobile şi a celor în construcţie
 • Asigurarea de bunuri
 • Asigurarea echipamentelor electronice
 • Asigurarea valorilor
 • Asigurarea privind întreruperea activităţii, pierdere de profit
 • Asigurarea de construcţii – montaj
Asigurări de garanţii şi credite
 • Asigurări de garanţii
 • Asigurarea de neplată a creditelor comerciale
Asigurări speciale pentru persoane juridice
 • Asigurări Cargo
 • Asigurări CMR
 • Asigurări Agricole
 • Asigurări Maritime
Alte asigurări
 • Asigurarea contra evicţiunii dreptului de proprietate (Title Insurance)