Asigurări auto

Asigurarea obligatorie RCA

Asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto, acum şi cu decontare directă, este destinată atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice. Are ca obiect acoperirea prejudiciilor provocate terţilor ca urmare a producerii evenimentului asigurat prin accidente de autovehicule, atât pe teritoriul României, cât şi în afara acesteia, conform convenţiei “Carte Verde”. 

Poliţa RCA, care include din 2007 şi Cartea Verde are ca limite teritoriale:

 • Teritoriul României;
 • Teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European, denumite în continuare state membre şi teritoriul Confederaţiei Elveţiene;
 • Teritoriile statelor situate între două state membre ale Uniunii Europene, în care nu există birou naţional auto;
 • Teritoriile statelor în care sunt competente birourile naţionale auto care au semnat acordul multilateral.

Riscurile acoperite în conformitate cu legea în vigoare: 

 • Pagube materiale, vătămări corporale sau deces, produse terţilor din culpa asiguratului;
 • Pagubele produse ca urmare a lipsei de folosinţa a autovehiculului avariat;
 • Cheltuielile de judecată efectuate de persoana prejudiciată.

Asigurarea Casco

Obiectul asigurării pentru avarii şi furt ale autovehiculelor:
Autovehicule supuse înmatriculării în România, de orice fel, autoturisme, autoutilitare, motociclete, remorci, camioane, etc. pentru daune totale, parţiale sau furt total sau parţial. Poate fi încheiată pentru fiecare autovehicul individual sau pentru un parc de autovehicule, atât cu acoperire pe teritoriul României cât şi extern.

Riscuri asigurate:
Avarii, calamităţi naturale, incendiu, furt al autovehiculului sau a părţilor componente ale acestuia. 

Alte acoperiri posibile:

 • Conducerea autovehiculului de alte persoane decât asiguratul;
 • Asigurarea de accidente a conducatorului autovehicului şi a persoanelor transportate în acesta;
 • Vandalism;
 • Circulaţia vehiculului în afara drumurilor publice;
 • Asistenţă rutieră;
 • Extindere teritorială;
 • Pierdere/furt chei.

Asigurări persoane fizice și juridice

Asigurări de viaţă
 • Asigurări de viaţă cu/sau fără capitalizarea banilor investiţi
 • Planuri de investiţii – asigurări unit-linked
Asigurări de sănătate
 • Intervenții chirurgicale ca urmare a unui accident şi/sau a unei îmbolnăviri în România sau în străinătate
Asigurări medicale de călătorie – Travel
 • Asigurare individuală de călătorie în străinătate
 • Asigurare de călătorie/muncă în străinătate pentru grupuri (tip blanket)
Asigurări de locuinţă
 • Asigurare facultativă de locuinţă
 • Asigurare obligatorie PAD
Asigurări auto
 • RCA individual sau parcuri auto
 • Casco individual sau parcuri auto
Asigurări de răspundere
 • Asigurare de răspundere civilă generală
 • Asigurare de răspundere a chiriaşului faţă de proprietar
 • Asigurare de răspundere a proprietarului faţă de chiriaş
 • Asigurare de răspundere civilă a angajatorului faţă de angajaţi
 • Asigurare de răspundere a producătorului
 • Asigurare de răspundere civilă profesională
 • Asigurarea răspunderii juridice a administratorilor şi directorilor societăţilor comerciale (D&O Liability)
Asigurări generale de bunuri imobile şi mobile şi a celor în construcţie
 • Asigurarea de bunuri
 • Asigurarea echipamentelor electronice
 • Asigurarea valorilor
 • Asigurarea privind întreruperea activităţii, pierdere de profit
 • Asigurarea de construcţii – montaj
Asigurări de garanţii şi credite
 • Asigurări de garanţii
 • Asigurarea de neplată a creditelor comerciale
Asigurări speciale pentru persoane juridice
 • Asigurări Cargo
 • Asigurări CMR
 • Asigurări Agricole
 • Asigurări Maritime
Alte asigurări
 • Asigurarea contra evicţiunii dreptului de proprietate (Title Insurance)